Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby

 • Počet hodin: 8
 • Lektoruje: Jan Talich, Veronika Škopová, Jan Strnad, Tereza Bártová
 • Akreditováno pod názvem: Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby
 • Číslo akreditace: A2020/1139-SP/PC/PP/VP

Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby je jednou ze zákonných povinností poskytovatele. Pokud pracujete s lidmi s postižením v duševní oblasti, např. s demencí či s tzv. mentálním postižením, nemusí pro vás být jednoduché uzavřít smlouvu respektující zákonné nároky. Dvojice lektorů – právník a sociální pracovník / pracovnice – vám předají své zkušenosti s uzavíráním smluv s výše uvedenou skupinou lidí.

Co se na kurzu naučíte

Naučíte se, jak uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v souladu se zákonnými požadavky a to i v případě lidí, kteří mají potíže s porozuměním anebo vyjadřováním. Seznámíte se s právním pohledem na věc a naučíte se techniky a postupy, které vám pomohou vysvětlit obsah smlouvy každému člověku i zjistit jeho vůli. Odnesete si mimo jiné i příklad smlouvy o poskytování sociální služby převedené do snadno srozumitelného formátu.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům  a metodikům sociálních služeb poskytovaných lidem s obtížemi při porozumění a vyjadřování, tj. lidem s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením), demencí, duševním nemocněním apod.

Obsah kurzu

 • Uzavírání smlouvy jako právní úkon, náležitosti podle obecné právní úpravy.
 • Nový občanský zákoník, zvláštní úprava – zákon o sociálních službách.
 • Uzavření smlouvy o službě samostatně a v zastoupení – právní možnosti a jejich limity.
 • Právní kontext dojednávání smlouvy o poskytování sociální služby, vazba na standardy kvality sociálních služeb.
 • Uzavírání smlouvy v kontextu případové práce.
 • Mapování potřebné podpory pro uzavření smlouvy a rozhodování.
 • Možnosti komunikace při jednání se zájemcem a uzavírání smlouvy.
 • Informace o službě ve formátech pro snadné porozumění.
 • Úprava smluv do formy snadno srozumitelné pro konkrétního člověka.

Rozsah

 • 8 hodin

Máte zájem o kurz na klíč?

Není nic jednoduššího, než vyplnit krátký poptávkový formulář. Ozveme se vám s přesnou cenovou nabídkou, společně domluvíme konkrétní termín a případné další podrobnosti.

📝 Poptávkový formulář - mám zájem o kurz na klíč

Veřejné termíny: